Kursy specjalistyczne

AND Advanced Nitrox Diver

Zaawansowany nurek z Nitroxem
Nurkowanie na głębokość 40 m

WEJDŹ

CAD Cavern Diver

Nurek w grotach
Powietrze i Nitrox

WEJDŹ

ID Ice Diver

Nurek pod lodem
Powietrze i Nitrox

WEJDŹ

NB Nitrox Blender

Nitrox Blender
Specjalista od mieszania Nitroxu

WEJDŹ

ND Nitrox Diver

Nitrox Diver
Nurek z Nitroxem

WEJDŹ

SMD Side Mount Diver

Side Mount Diver
Nurek z konfiguracją Side Mount

WEJDŹ

TxB Trimix Blender

Trimix Blender
Specjalista od mieszania Trimixa

WEJDŹ

WD Wreck Diver

Wreck Diver
Nurek wrakowy bez penetracji

WEJDŹ