JD Junior Diver

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony dla wszystkich młodych ludzi zainteresowanych nurkowaniem z podstawowym zestawem ABC (maska, fajka, płetwy) oraz aparatem do oddychania w obiegu otwartym.
  • Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 10 metrów z partnerem o minimalnych kwalifikacjach AOWD, który jest jego rodzicem / opiekunem prawnym albo osobą upoważnioną. Po ukończonym kursie z partnerem divemasterem albo instruktorem można nurkować do głębokości 20 metrów.
  • Kurs uprawnia do nurkowania bezdekompresyjnego w środowisku bez przeszkód ograniczających wyjście z wody – strop.
  • W towarzystwie instruktora możliwa jest kontynuacja i rozwój wiedzy w celu zwiększenia swoich kwalifikacji od 15 roku życia.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

  • Minimalny wiek to 12 lat, za zgodą rodzica lub opiekuna.
  • Zadowalające stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim.
  • Umiejętność pływania 100 metrów bez zestawów ABC dowolnym stylem.
  • Umiejętność utrzymywania się na powierzchni wody przez 5 minut.