SCR Trimix Diver

I. Description

 • Kurz je určen pro výcvik potápění se schválenými SCR přístroji s polouzavřeným okruhem do hloubek daných specifikací přístroje a použitou dýchací směsí – Trimixem (MOD je 120 metrů).
 • Kurz zahrnuje použití trimixových směsí v rozmezí od 10% až do maximálně 16% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,2 bar/ata = 120 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Pokračovací výcvik a zopakování praktických znalostí konfigurace SCR rebreatheru (přístroje s polouzavřeným okruhem), technik používaných v potápění s polouzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem.
 • Požadavky a doporučení kurzu vyplývají z daného typu přístroje a specifických podmínek výrobce.
 • Kurz opravňuje potápěče k provádění ponorů pouze s přístrojem, se kterým byl kurz absolvován.
 

II. Instructor’s Qualification

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD SCR Trimix Instructor (ASTD Instruktor potápění s SCR s Trimixem) nebo vyšší.
 

III. Prerequisites

 • Kvalifikace ASTD Trimix Diver – Potápěč s Trimixem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Kvalifikace ASTD SCR Normoxic Trimix Diver – Technický potápěč s SCR s normoxickým Trimixem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Must be a minimum of 18 years of age.
 • Satisfactory health conditions must be met. A medical release must be completed or doctor’s approval must be provided.
 • Minimálně 150 ponorů. Z toho 10 ponorů do hloubek pod 66 metrů s Trimixem na OC a minimálně 40 ponorů (50 hodin odpotápěných na SCR), z toho minimálně 10 ponorů s normoxickým Trimixem.
 • The experience that the instructor recognizes as sufficient for this program.