OWD Open Water Diver

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony dla wszystkich młodych ludzi zainteresowanych nurkowaniem z podstawowym zestawem ABC (maska, fajka, płetwy) oraz aparatem do oddychania w obiegu otwartym.
  • Kurs jest zgodny z normą EN 14153-2.
  • Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 20 metrów z partnerem o co najmniej takich samych kwalifikacjach. Po ukończonym kursie z partnerem divemasterem albo instruktorem można nurkować do głębokości 30 metrów.
  • Kurs uprawnia do nurkowania bezdekompresyjnego w środowisku bez przeszkód ograniczających wyjście z wody – strop.
  • W towarzystwie instruktora możliwa jest kontynuacja i rozwój wiedzy w celu zwiększenia swoich kwalifikacji.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

  • Minimalna granica wiekowa to 15 lat. Dla niepełnoletnich osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Umiejętność przepłynięcia 100 metrów bez sprzętu ABC dowolnym stylem do 15 minut bez zatrzymywania się.
  • Umiejętność utrzymywania się na powierzchni wody przez 10 minut.