OWD Open Water Diver

I. Popis

  • Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění se základní ABC výstrojí (maska, dýchací trubice a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem.
  • Kurz je v souladu s normou EN 14153-2.
  • Kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 20 metrů společně s potápěčem minimálně se stejnou kvalifikací. Za doprovodu divemastera nebo instruktora je možné po úspěšném ukončení kurzu potápět se do maximální hloubky 30 metrů.
  • Kurz opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.
  • V doprovodu instruktora je možné pokračovat a rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace.

 

II. Kvalifikace Instruktora

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportovního potápění) nebo vyšší.

 

III. Vstupní požadavky

  • Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Schopnost uplavat 100 metrů bez ABC výstroje jakýmkoli stylem do 15 minut bez zastávky.
  • Schopnost udržet se nad hladinou 10 minut.