WD Wreck Diver

Wreck Diver – Vrakový potápěč bez penetrace

 

I. Popis

  • 1. Kurz je určen pro výuku potápění na vracích bez penetrace do vraků. Slouží k pochopení základní problematiky vrakového potápění.
  • 2. Kurz může být vyučován s použitím vzduchu i Nitroxu vzhledem k předchozí potápěčské kvalifikaci.
 

II. Kvalifikace Instruktora

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportovního potápění) nebo vyšší s platnou kvalifikací ASTD Wreck Diver nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

  • Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.).
  • Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Minimálně 30 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.