RTD Rebreather Technical Diver

(Oxygen Rebreather Technical Diver – Potápěč s kyslíkovým rebreatherem)
(SCR Rebreather Technical Diver – Potápěč s SCR rebreatherem s danou specifikací přístroje)
(CCR Rebreather Technical Diver – Potápěč s CCR rebreatherem s danou specifikací přístroje)

 

 

I. Popis

 • Kurz je určen pro výcvik potápění se schválenými přístroji s uzavřeným a polouzavřeným okruhem do hloubek daných specifikací přístroje a použitou dýchací směsí.
 • Kurz zahrnuje použití nitroxových směsí v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas) a pro MOD 6 metrů kyslíkového rebreatheru.
 • Součástí kurzu je výcvik praktických znalostí konfigurace rebreatheru (přístroje s uzavřeným okruhem), technik používaných v potápění s uzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem.
 • Požadavky a doporučení kurzu vyplývají z daného typu přístroje a specifických podmínek výrobce.
 • Potápění s rebreathery s dýchací směsí Trimix, Heliox je probíráno až v pokračovacím kurzu, pro který je zapotřebí certifikace Normoxic/Trimix Diver s otevřeným okruhem a Rebreather Technical Diver.
 • Kurz opravňuje potápěče k provádění ponorů pouze s přístrojem, se kterým byl kurz absolvován.
 

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Rebreather Technical Diving Instructor (ASTD Instruktor technického potápění s rebreatherem) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

 • Kvalifikace ASTD Technical Nitrox Diver – Technický potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.