TCD Technical Cave / Mine Diver

I. Popis

  • Kurz je určen pro výcvik potápění v jeskyních a zatopených dolech do hloubek maximálně 40 metrů s použitím vzduchu či různých nitroxových směsí. Hlouběji pouze potápěči disponující adekvátní certifikací s použitím směsí s narkotickým potenciálem menším než vzduch (Trimix, Heliox) s END do 40m.
  • Kurz dále rozšiřuje znalosti s potápěním v uzavřených prostorách, může navazovat na kurz Cavern diver, či být jako samostatný.
  • Kurz zahrnuje použití nitroxových směsí v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
  • Výcvik praktických znalostí konfigurace výstroje a technik používaných v technickém potápění navazuje na kurz Technical Diver.
 

II. Kvalifikace Instruktora

  •  Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Technical Cave/Mine Instructor (ASTD Instruktor jeskynního potápění) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

  • Kvalifikace ASTD Technical Diver – Technický potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
  • Zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
  • Minimální věková hranice je 18 let.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.