Sportovní potápění

Open Water Diver (OWD)*

Potápěč začátečník*
Potápění do hloubky 20 m

VSTOUPIT

Advanced Open Water
Diver (AOWD)**

Pokročilý potápěč*
Potápění do hloubky 30 m

VSTOUPIT

Experience Diver (ED)***

Zkušený potápěč***
Potápění do hloubky 40 m

VSTOUPIT

Scuba diving paramedic (SDP)

Potápěč zdravotník
(SDP)

VSTOUPIT

Rescue Diver (RD)

Potápěč záchranář
(RD)

VSTOUPIT

Divemaster (DM)****

Vedoucí potápěč
(DM)

VSTOUPIT

Možná návaznost jednotlivých kurzů