Nurkowanie sportowe

Open Water Diver (OWD)*

Początkujący nurek*
Nurkowanie na głębokość 20 m

WEJDŹ

Advanced Open Water
Diver (AOWD)**

Zaawansowany nurek*
Nurkowanie na głębokość 30 m

WEJDŹ

Experience Diver (ED)***

Doświadczony nurek***
Nurkowanie na głębokość 40 m

WEJDŹ

Scuba diving paramedic (SDP)

Sanitariusz nurkujący
(SDP)

WEJDŹ

Rescue Diver (RD)

Nurek ratowniczy
(RD)

WEJDŹ

Divemaster (DM)****

Główny nurek
(DM)

WEJDŹ

Możliwa ciągłość poszczególnych kursów