RTCWD Rebreather Technical Cave / Mine / Wreck Diver

Jaskiniowy / Wrakowy nurek z rebreatherem

SCR Rebreather Technical Cave / Mine / Wreck Diver – Jaskiniowy / Wrakowy nurek z SCR rebreatherem ze specyfikacją urządzenia)
(CCR Rebreather Technical Cave / Mine / Wreck Diver – Jaskiniowy / Wrakowy nurek z CCR rebreatherem ze specyfikacją urządzenia)

 

I. Opis

 • Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń o zamkniętym i półzamkniętym obwodzie do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów w jaskiniach, zalanych kopalniach oraz wrakach z ewentualną ich penetracją.
 • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin od 10% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 • Kurs obejmuje szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera (urządzenia o obiegu zamkniętym), technik nurkowania na obwodach zamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather – w środowisku z sufitem nad głową oraz we wrakach.
 • Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta. 
 • Do nurkowania z rebreatherach w tych okolicznościach wskazane jest, aby posiadać odpowiednie kwalifikacje na otwartym obwodzie – Technical Cave / Mine / Wreck Diver.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Rebreather Technical Cave/Mine/Wreck Instructor (ASTD Instruktor jaskiniowego/wrakowego nurkowania z rebreatherem) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Technical Cave/Mine/Wreck Diver – Jaskiniowy/Wrakowy nurek albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Kwalifikacje ASTD Rebreather Technical Diver – Techniczny nurek z rebreatherem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimalnie 150 nurkowań z tego 20 nurkowań CCR/SCR (25 godzin nurkowych na SCR/CCR) do na głębokość poniżej 30 metrów.
 • Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.