ND Nitrox Diver

Nitrox Diver – Nurek z Nitroksem

 

 

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony dla każdego, kto interesuje się nurkowaniem z wykorzystaniem zaawansowanych mieszanin gazów Nitrox (EANx) do głębokości odpowiadającej najwyższym posiadanym kwalifikacjom lub do maksymalnej głębokości 40 metrów.
  • Mieszaniny nitroxowe są stosowane głównie do nurkowania na niewielkich głębokościach. Ich główną zaletą jest możliwość podniesienia konserwatyzmu oraz dłuższe bezdekompresyjne czasy denne.
  • Kurs jest przeznaczony do wykorzystania mieszanin Nitrox w zakresie od 21% do maksymalnie 40% tlenu.
  • Kurs nie uprawnia do nurkowania na danej głębokości, czasu dennego, dekompresji czy nurkowania ze stropem nad głową (Overhead Environment) itp. Te wszystkie parametry pozostają niezmienne wedle dotychczasowych posiadanych kwalifikacji.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi z ważnymi kwalifikacjami Nitrox Diver ASTD lub wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Open Water Diver (ASTD *) – Nurek Początkujący albo równoważne (OWD dla RSTC, nurek CMAS P * itp.).
  • Minimalna granica wiekowa to 15 lat. Dla niepełnoletnich osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.