SMD Side Mount Diver

Side Mount Diver – Nurek z konfiguracją Side Mount

 

I. Opis

  • Kurs ma na celu nauczenie nurkowania w konfiguracji Side Mount – butle po bokach nurków w wodach otwartych. Pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia z nurkowaniem w tej konfiguracji sprzętu.
  • Kurs może być przeprowadzany z wykorzystaniem powietrza lub nitroxu w zależności od posiadanych kwalifikacji kursanta.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi oraz kwalifikacjami ASTD Side Mount Diver albo wyższymi.
  • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Side/No Mount Technical Cave/Mine Instructor (ASTD Instruktor nurkowania w konfiguracji Side/No Mount) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P ** itp.).
  • Minimalna granica wiekowa to 15 lat. Dla niepełnoletnich osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • inimalnie 20 nurkowań.