CAD Cavern Diver

Cavern Diver – Nurkowie w kavernach

 

  • Kurs jest przeznaczony do nauczania nurkowania w kawernach tzn. się w środowisku ze stropem nad głową. Kawernami są obszary proste jaskini gdzie z każdego miejsca widać wyjście.
  • Kurs może być przeprowadzany z wykorzystaniem powietrza lub nitroxu w zależności od posiadanych kwalifikacji kursanta.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Cavern Instructor (ASTD Instruktor nurkowania w kawernach) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P ** itp.).
  • Minimalna granica wiekowa to 15 lat. Dla niepełnoletnich osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Minimalnie 30 nurkowań z czego 15 nurkowań do głębokości między 20 a 30 metrów.