TSMD Side / No Mount Technical Cave / Mine Diver

I. Opis

 • Kurs jest przeznaczony do szkolenia nurkowania w konfiguracji Side Mont (butle po bokach) oraz No Mount (butle przed sobą pchane) w jaskiniach, zalanych kopalniach oraz wrakach z możliwością penetracji do głębokości 40 metrów przy użyciu powietrza lub mieszanin Nitrox. Głębiej można nurkować posiadając odpowiednie certyfikaty przy użyciu mieszanin (trimix, heliox) o ekwiwalentnej narkotycznej głębokości powietrznej END nie większej niż 40m.
 • urs obejmuje wiedzę o nurkowaniu w pomieszczeniach zamkniętych, może opierać się na kursie Cavern Diver lub odbyć się niezależnie.
 • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin nitroxowych od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 • Szkolenie praktycznej wiedzy z zakresy konfiguracji oraz technik używanych w nurkowaniu technicznym bazuje na kursie Technical Diver.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Side/No Mount Technical Cave/Mine Instructor (ASTD Instruktor nurkowania w konfiguracji Side/No Mount) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Technical Diver – Techniczny nurek albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Kwalifikacje ASTD Side Mount Diver albo równoważne. Bez tych kwalifikacji wymagane jest aby na początku kursu przeprowadzić ćwiczenia z kursu ASTD Side Mount na otwartych wodach.
 • Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.