Kursy Rebreatherove

RTD Rebreather Technical Diver

SCR, CCR, Oxygen rebreather
Kurs przeznaczony jest do szkolenia nurkowego na zatwierdzonym sprzęcie.

WEJDŹ

SCR Normoxic Trimix Diver

SCR Normoxic Trimix Diver
Kurs przeznaczony jest do szkolenia nurkowego z atestowanym sprzętem SCR.

WEJDŹ

SCR Trimix Diver

SCR Trimix Diver
Kurs przeznaczony jest do szkolenia nurkowego z atestowanym sprzętem SCR.

WEJDŹ

CCR Normoxic Trimix Diver

CCR Normoxic Trimix Diver
Kurs przeznaczony jest do szkolenia nurkowego na zatwierdzonym sprzęcie.

WEJDŹ

CCR Trimix Diver

CCR Trimix Diver
Kurs przeznaczony jest do szkolenia nurkowego z atestowanym sprzętem SCR.

WEJDŹ

RTCWD Rebreather Technical Cave / Mine / Wreck Diver

SCR, CCR
Kurs przeznaczony jest do szkolenia nurkowego z atestowanym sprzętem SCR.

WEJDŹ

Możliwa ciągłość poszczególnych kursów