NB Nitrox Blender

Nitrox Blender – Specjalista mieszania nitroksu

I. Opis

  • Kurs obejmuje problematykę i bezpieczną obsługę tlenu, a następnie przygotowanie mieszanin nitroxowych w przedziale od 1% do 100% tlenu.
  • Kurs jest przeznaczony również do szkolenia techników w obsłudze zestawów serwisowych (zestawy do czyszczenia) ze względu na czystość tlenową oraz kompatybilność.
  • Butle, automaty oddechowe (regulatory), w tym wszystkie akcesoria jak węże czy wskaźniki, które są wykorzystywane do pracy w gazami zawierającymi więcej niż 40% tlenu musza być zakwalifikowane jako zgodne z tlenem (czystość tlenowa materiałów dopuszczonych do pracy z 100% tlenem).
 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Nitrox Blender (ASTD Instruktor do mieszania Nitroxu) lub wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

  • Je doporučena minimální kvalifikace ASTD Nitrox Diver.
  • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.