NB Nitrox Blender

Nitrox Blender – Specialista pro míchání Nitroxu

I. Description

  • Kurz zahrnuje problematiku a bezpečnost manipulace s kyslíkem a následně přípravu a míchání nitroxových směsí v rozsahu od 1% do 100% kyslíku.
  • Kurz je dále určen pro výcvik techniků schopných provést servis výstroje (vyčištění výstroje) z důvodu kyslíkové čistoty a kompatibility.
  • Lahve a dýchací automatiky (regulátory), včetně veškerého příslušenství (hadice, manometry apod.), které se používají pro plyny obsahující více než 40% kyslíku, musí být klasifikovány jako kyslíkově kompatibilní (kyslíkově čisté a z materiálů schválených pro použití 100% kyslíku).
 

II. Instructor’s Qualification

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Nitrox Blender (ASTD Instruktor pro míchání Nitroxu) nebo vyšší.
 

III. Prerequisites

  • Je doporučena minimální kvalifikace ASTD Nitrox Diver.
  • Must be a minimum of 18 years of age.