CCR Normoxic Trimix Diver

I. Description

 • Kurz je určen pro výcvik potápění se schválenými CCR přístroji s uzavřeným okruhem do hloubek daných specifikací přístroje a použitou dýchací směsí – normoxickým Trimixem (MOD 66 metrů). Jedná se o CCR rebreathery elektronicky řízené eCCR či manuálně řízené mCCR.
 • Kurz zahrnuje použití normoxických směsí Trimixu v rozmezí od 21% až do maximálně 21% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Pokračovací výcvik a zopakování praktických znalostí konfigurace CCR rebreatheru (přístroje s uzavřeným okruhem), technik používaných v potápění s uzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem.
 • Požadavky a doporučení kurzu vyplývají z daného typu přístroje a specifických podmínek výrobce.
 • Kurz opravňuje potápěče k provádění ponorů pouze s přístrojem, se kterým byl kurz absolvován.
 

II. Instructor’s Qualification

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD CCR Normoxic Trimix Instructor (ASTD Instruktor potápění s CCR s normoxickým Trimixem) nebo vyšší.
 

III. Prerequisites

 • Kvalifikace ASTD Normoxic Trimix Diver – Potápěč s normoxickým Trimixem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Kvalifikace ASTD Rebreather Technical Diver – Technický potápěč s rebreatherem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Must be a minimum of 18 years of age.
 • Satisfactory health conditions must be met. A medical release must be completed or doctor’s approval must be provided.
 • Minimálně 150 ponorů. Z toho 20 ponorů do hloubek pod 40 metrů s normoxickým Trimixem na OC a minimálně 20 ponorů (25 hodin odpotápěných na CCR). 
 • The experience that the instructor recognizes as sufficient for this program.