TxB Trimix Blender

Trimix Blender – Specialista pro míchání Trimixu

 

I. Description

  • Kurz zahrnuje problematiku a bezpečnost manipulace s kyslíkem a následně přípravu a míchání trimixových a helioxových směsí v rozsahu od 1% do 100% kyslíku.
  • Kurz je dále určen pro výcvik techniků schopných provést servis výstroje (vyčištění výstroje) z důvodu kyslíkové čistoty a kompatibility.
 

II. Instructor’s Qualification

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Trimix Blender (ASTD Instruktor pro míchání Trimixu) nebo vyšší.
 

III. Prerequisites

  • Je doporučena kvalifikace ASTD Nitrox Blender.
  • Je doporučena kvalifikace ASTD Technical Diver.
  • Must be a minimum of 18 years of age.