TDI Technical Diving Instructor

Technical Diving Instructor – Instruktor technického potápění

 

I. Description

 • Kurz je určen všem zkušeným potápěčům, kteří po jeho úspěšném absolvování mohou samostatně vyučovat kurzy úvodní kurzy do technického potápění.
 • Instruktoři technického potápění ASTD mohou bez nutnosti další kvalifikace vyučovat kurzy ASTD Intro Dive, Supervised Diver, Junior Diver, Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Experienced Diver a Technical Nitrox Diver.
 • Instruktoři technického potápění ASTD s platnou certifikací Scuba Diving Paramedic – Potápěčský zdravotník (update maximálně po třech letech) mohou vyučovat kurzy ASTD Scuba Diving Paramedic, Rescue Diver a Divemaster.
 • Instruktoři technického potápění ASTD mohou dále vyučovat specializační kurzy při splnění požadavků na kvalifikaci instruktora definovanou u dané specializace.
 • Instruktoři technického potápění ASTD jsou schopni doprovázet Supervised Divera do maximální hloubky 10 metrů, Junior Divera do maximální hloubky 20 metrů a Open Water Divera do maximální hloubky 30 metrů.
 • Instruktoři technického potápění ASTD jsou kvalifikováni plánovat, provádět a řídit záchrannou akci při potápěčských aktivitách.

 

II. Instructor’s Qualification

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Technical Diving Instructor Trainer (ASTD trenér instruktorů technického potápění) nebo vyšší.

 

III. Prerequisites

 • A successful completion of the entry test of both theoretical and practical skills which confirms the necessary skills and knowledge a professional must possess is required.
 • Kvalifikace Sport Diving Instructor – Instruktor sportovního potápění. nebo ekvivalentní kvalifikace dle RSTC či CMAS I** apod.
 • Must have valid qualification SDP – Scuba Diving Paramedic (not older than 3 years) or equivalent, including providing of oxygen, CPR and First Aid. The SDP course may be conducted concurrently.
 • Minimální věková hranice je 21 let.
 • Satisfactory health conditions must be met. A medical release must be completed or doctor’s approval must be provided.
 • Minimálně 200 ponorů.