TDI Technical Diving Instructor

Technical Diving Instructor – Instruktor nurkowania technicznego

 

I. Opis

 • Kurs jest otwarty dla wszystkich doświadczonych płetwonurków, po jego pomyślnym zakończeniu można samodzielnie uczyć kursów wprowadzających do technicznego nurkowania oraz sportowo rekreacyjnego nurkowania.
 • Instruktorzy technicznego nurkowania ASTD może bez dodatkowych kwalifikacji uczyć kursów ASTD Intro Dive, Supervised Diver, Junior Diver, Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Experienced Diver a Technical Nitrox Diver.
 • Instruktorzy nurkowania technicznego ASTD z ważnym certyfikatem Scuba Diving Paramedic – Nurek medyk (ważny przez 3 lata) może uczyć kursów ASTD Scuba Diving Paramedic, Rescue Diver i Divemaster.
 • Instruktorzy nurkowania technicznego ASTD mogą również nauczyć kursów specjalizacji spełniając jednocześnie wymagania dla instruktora określone dla danej specjalności.
 • Instruktorzy nurkowania technicznego ASTD mogą towarzyszyć nurkowi z kwalifikacjami Supervised Diver do maksymalnej głębokości 10 metrów, Junior Diver do maksymalnej głębokości 20 metrów i Open Water Diver do maksymalnej głębokości 30 metrów.
 • Instruktorzy nurkowania technicznego ASTD kwalifikowani są do planowania, wdrażania i zarządzania akcjami ratunkowymi podczas nurkowania.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Technical Diving Instructor Trainer (ASTD trener instruktor technicznego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

 • Pomyślne zakończenie wstępnego badania obejmującego teorię i praktykę, które potwierdzi niezbędną wiedzę i umiejętności, które powinien profesjonalny uczestnik posiadać.
 • Warunkiem jest doskonałe opanowanie wszystkich ćwiczeń, które są wymagane do kursu Open Water Diver aż do kursu Divemaster włącznie z Technical Nitrox Diver. Oczywiście instruktor ma na celu nauczyć się uczyć, a nie uczyć i praktykować teorię i praktykę z poprzednich kursów.
 • Aktywny certyfikat SDP Scuba Diving Paramedic – Nurek medyk (nie starszy niż trzy lata) lub równoważne, w tym kwestię dostarczania tlenu, CPR i pierwszej pomocy.
 • Minimální věková hranice je 21 let.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimalnie 200 nurkowań.