TD Technical Nitrox Diver

I. Opis

 • Technical Diver jest pierwszym kursem, który jest dedykowany do nurkowania technicznego. Kurs ten zawiera podstawowe informacje i umiejętności w zakresie nurkowania technicznego i jest podstawą do innych kursów technicznych. Kurs obejmuje wiedzę w zakresie wykorzystania mieszanin nitroxowych do pobytu na dnie, zapewnia całą wiedzę na temat wykorzystania mieszanin nitroxowych i tlenu do dekompresji.
 • Kurs rozwija umiejętności w wodzie przy użyciu butli dekompresyjnych z inną mieszaniną niż przeznaczone do pobytu na dnie. Dalsze szkolenie obejmuje wiedzę i umiejętności konfiguracji dwubutlowej (twin) oprzyrządowania i technik stosowanych w nurkowaniu technicznym.
 • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin nitroxowych od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 • Kurs kwalifikuje do nurkowania do maksymalnej głębokości 40 metrów z wykorzystaniem różnych mieszanin nitroxowych.
 • Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjścia – sufit.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Technical Diving Instructor (ASTD Instruktor technicznego nurkowania) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Expirienced Diver (ASTD ***) lub równoważne kwalifikacje (Padi Master Scuba Diver, CMAS P ***, NAUI Advanced Diver 40m, IANTD Deep Diver itp.).
 • Kwalifikacje ASTD Nitrox Diver – Nurek nitroxowy lub równoważne kwalifikacje (Nitrox Diver dle RSTC, CMAS Basic Nitrox Diver itp.).
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.