SD Supervised Diver

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony dla wszystkich młodych ludzi zainteresowanych nurkowaniem z podstawowym zestawem ABC (maska, fajka, płetwy) oraz aparatem do oddychania w obiegu otwartym.
  • Kurs jest zgodny z normą EN 14153-1.
  • Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 10 metrów z nadzorem partnera o minimalnych kwalifikacjach ASTD Divemastera, który przez cały czas nurkowania jest w bezpośredniej bliskości.
  • Kurs uprawnia do nurkowania bezdekompresyjnego w środowisku bez przeszkód ograniczających wyjście z wody – strop.
  • W towarzystwie instruktora możliwa jest kontynuacja i rozwój wiedzy w celu zwiększenia swoich kwalifikacji.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

  • Minimalna granica wieku wynosi 12 lat, dla nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Umiejętność przepłynięcia 50 metrów bez sprzętu ABC dowolnym stylem.
  • Umiejętność utrzymywania się na powierzchni wody przez 5 minut.