SD Supervised Diver

I. Popis

  • Kurz je určen pro všechny zájemce o potápění se základní ABC výstrojí (maska, dýchací trubice a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem.
  • Kurz je v souladu s normou EN 14153-1.
  • Kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 10 metrů pouze s doprovodem potápěče minimálně s kvalifikací ASTD Divemaster, který je po celou dobu ponoru v bezprostřední blízkosti.
  • Kurz opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.
  • V doprovodu instruktora je možné pokračovat a rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace.

 

II. Kvalifikace Instruktora

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportovního potápění) nebo vyšší.

 

III. Vstupní požadavky

  • Minimální věková hranice je 12 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Schopnost uplavat 50 metrů bez ABC výstroje jakýmkoli stylem.
  • Schopnost udržet se nad hladinou 5 minut.