Struktura ASTD

  • Nejvyšším orgánem v organizační struktuře je komise pro výcvik – Training Directors.
  • Komise pro výcvik vytváří Standardy a směrnice výcviku, které pravidelně doplňuje, modernizuje a vytváří v souladu s nejnovějšími poznatky ze světa.
  • Komise pro výcvik pravidelně školí a proškoluje své spolupracovníky – trenéry instruktorů a instruktory, kteří dále provádějí výcvik v souladu s výcvikovým systémem ASTD a to v rozsahu svých instruktorských oprávnění.
  • Těmto všem Komise uděluje aktivní status platný jeden rok.