SDI Sport Diving Instructor

Sport Diving Instructor – Instruktor technického potápění

I. Popis

 • Kurz je určen všem zkušeným potápěčům, kteří po jeho úspěšném absolvování mohou samostatně vyučovat kurzy úvodní kurzy do technického potápění.
 • Instruktoři technického potápění ASTD mohou bez nutnosti další kvalifikace vyučovat kurzy ASTD Intro Dive, Supervised Diver, Junior Diver, Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Experienced Diver a Technical Nitrox Diver.
 • Instruktoři technického potápění ASTD s platnou certifikací Scuba Diving Paramedic – Potápěčský zdravotník (update maximálně po třech letech) mohou vyučovat kurzy ASTD Scuba Diving Paramedic, Rescue Diver a Divemaster.
 • Instruktoři technického potápění ASTD mohou dále vyučovat specializační kurzy při splnění požadavků na kvalifikaci instruktora definovanou u dané specializace.
 • Instruktoři technického potápění ASTD jsou schopni doprovázet Supervised Divera do maximální hloubky 10 metrů, Junior Divera do maximální hloubky 20 metrů a Open Water Divera do maximální hloubky 30 metrů.
 • Instruktoři technického potápění ASTD jsou kvalifikováni plánovat, provádět a řídit záchrannou akci při potápěčských aktivitách.

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Technical Diving Instructor Trainer (ASTD trenér instruktorů technického potápění) nebo vyšší.

III. Vstupní požadavky

 • Úspěšné absolvování vstupního testu zahrnující teorii i praxi, která potvrdí nutné znalosti a dovednosti, kterými musí profesionální člen disponovat.
 • Kvalifikace Sport Diving Instructor – Instruktor sportovního potápění. nebo ekvivalentní kvalifikace dle RSTC či CMAS I** apod.
 • Platná aktivní zdravotnická certifikace SDP Scuba Diving Paramedic – Potápěčský zdravotník (ne starší tří let), či ekvivalent, zahrnující problematiku poskytování kyslíku, KPR a první pomoc.
 • Minimální věková hranice je 21 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 200 ponorů.