DM Divemaster

I. Popis

 • Kurz je určen všem zkušeným potápěčům, kteří po jeho úspěšném absolvování mohou samostatně vést potápěčskou skupinu.
 • Kurz je v souladu s normou EN 14153-3.
 • Kurz je prvním profesionálním kurzem. Z tohoto důvodu je kladen důraz především na schopnosti vést či pomáhat učit ostatní potápěče. Předpokladem jsou dokonalé znalosti a dovednosti ze všech předchozích kurzů.
 • ASTD Divemaster může asistovat ve všech ASTD sportovních kurzech a v některých specializačních kurzech. Nesmí však vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného ASTD Instruktora.
 • ASTD Divemaster je schopen doprovázet OWD potápěče po úspěšném ukončení OWD kurzu do maximální hloubky 30 metrů.
 • ASTD Divemaster je kvalifikován plánovat, provádět a řídit záchrannou akci při potápěčských aktivitách.

 

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportovního potápění) nebo vyšší.

 

III. Vstupní požadavky

 • Úspěšné absolvování vstupního testu zahrnující teorii i praxi, která potvrdí nutné znalosti a dovednosti, kterými musí profesionální člen disponovat.
 • Kvalifikace ASTD Experienced Diver (ASTD ***) – Zkušený potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace dle RSTC či CMAS P ** apod.
 • Kvalifikace ASTD Rescue Diver – Potápěč záchranář nebo ekvivalentní kvalifikace dle RSTC.
 • Platná aktivní zdravotnická certifikace SDP Scuba Diving Paramedic – Potápěčský zdravotník (ne starší tří let), či ekvivalent, zahrnující problematiku poskytování kyslíku, KPR a první pomoc.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 80 ponorů.