RTCWD Rebreather Technical Cave / Mine / Wreck Diver

Rebreather Technical Cave/Mine/Wreck Diver – Jeskynní/Vrakový potápěč s rebreatherem

(SCR Rebreather Technical Cave/Mine/Wreck Diver – Jeskynní/Vrakový potápěč s SCR rebreatherem s danou specifikací přístroje)
(CCR Rebreather Technical Cave/Mine/Wreck Diver – Jeskynní/Vrakový potápěč s CCR rebreatherem s danou specifikací přístroje)

 

I. Popis

 • Kurz je určen pro výcvik potápění se schválenými přístroji s uzavřeným a polouzavřeným okruhem do hloubek daných specifikací přístroje a použitou dýchací směsí v jeskyních, v zatopených dolech a vracích s možnou penetrací do vraku.
 • Kurz zahrnuje použití dýchacích směsí v rozmezí od 10% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Součástí kurzu je výcvik praktických znalostí konfigurace rebreatheru (přístroje s uzavřeným okruhem), technik používaných v potápění s uzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem ve specifických podmínkách prostředí se stropem nad hlavou a na vracích.
 • Požadavky a doporučení kurzu vyplývají z daného typu přístroje a specifických podmínek výrobce. 
 • Pro potápění s rebreathery do těchto podmínek je zapotřebí odpovídající kvalifikace s otevřeným okruhem – Technical Cave/Mine/Wreck Diver.
 

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Rebreather Technical Cave/Mine/Wreck Instructor (ASTD Instruktor jeskynního/vrakového potápění s rebreatherem) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

 • Kvalifikace ASTD Technical Cave/Mine/Wreck Diver – Jeskynní/Vrakový potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Kvalifikace ASTD Rebreather Technical Diver – Technický potápěč s rebreatherem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 150 ponorů. Z toho 20 ponorů (25 hodin odpotápěných na SCR/CCR) do hloubek pod 30 metrů.
 • Zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.