SCR Normoxic Trimix Diver

I. Popis

 • Kurz je určen pro výcvik potápění se schválenými SCR přístroji s polouzavřeným okruhem do hloubek daných specifikací přístroje a použitou dýchací směsí – normoxickým Trimixem.
 • Kurz zahrnuje použití normoxických směsí Trimixu v rozmezí od 21% až do maximálně 21% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Pokračovací výcvik a zopakování praktických znalostí konfigurace SCR rebreatheru (přístroje s polouzavřeným okruhem), technik používaných v potápění s polouzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem.
 • Požadavky a doporučení kurzu vyplývají z daného typu přístroje a specifických podmínek výrobce.
 • Kurz opravňuje potápěče k provádění ponorů pouze s přístrojem, se kterým byl kurz absolvován.
 

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD SCR Normoxic Trimix Instructor (ASTD Instruktor potápění s SCR s normoxickým Trimixem) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

 • Kvalifikace ASTD Normoxic Trimix Diver – Potápěč s normoxickým Trimixem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Kvalifikace ASTD Rebreather Technical Diver – Technický potápěč s rebreatherem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 150 ponorů. Z toho 20 ponorů do hloubek pod 40 metrů s normoxickým Trimixem na OC a minimálně 20 ponorů (25 hodin odpotápěných na SCR). 
 • Zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.