Obecná ustanovení

 • ASTD je výcviková a školící organizace působící v oblasti sportovního a technického potápěčského výcviku a výcviku zdravotníků.
 • Potápěčský výcvik zahrnuje celou problematiku sportovně rekreačního potápění, včetně potápění se směsmi Nitrox a širokou škálu specializací.
 • Druhá část výcviku zahrnuje technické potápění, včetně potápění se speciálními směsmi Trimix a Heliox, potápění v uzavřených prostorech a potápění s uzavřenými a polouzavřenými dýchacími okruhy.
 • V oblasti výcviku zdravotníků se jedná o výcvik zdravotnických specializací potápěčských a školení zdravotníků v souladu s platnou legislativou.
 • Celý výcvikový program je založen na implementaci současného vědění do struktury výcviku a je podpořen dlouholetou zkušeností s výcvikem v této oblasti.
 

Struktura organizace

 • Nejvyšším orgánem v organizační struktuře je komise pro výcvik – Training Directors.
 • Komise pro výcvik vytváří Standardy a směrnice výcviku, které pravidelně doplňuje, modernizuje a vytváří v souladu s nejnovějšími poznatky ze světa.
 • Komise pro výcvik pravidelně školí a proškoluje své spolupracovníky – trenéry instruktorů a instruktory, kteří dále provádějí výcvik v souladu s výcvikovým systémem ASTD a to v rozsahu svých instruktorských oprávnění.
 • Těmto všem Komise uděluje aktivní status platný jeden rok.
 

Rozdělení kurzů ASTD

Kurzy ASTD jsou rozděleny do 5 základních celků. Jedná se o:

 • Sportovně rekreační kurzy.
 • Technické kurzy.
 • Technické kurzy s rebreathery
 • Instruktorské kurzy
 • Zdravotnické kurzy
 

Sportovně Rekreační potápění (SCUBA diving, Recreational Diving) zahrnuje všechny typy potápění zamýšlené pro rekreační účely. Sportovně rekreační potápění se provádí s použitím vzduchu nebo nitroxových směsí do obsahu 50% kyslíku při ponorech do doporučené hloubky ne více než 40 metrů ve volné – otevřené vodě. Po náležitém vzdělání a získaných zkušenostech v rámci specializačních kurzů lze do sportovního potápění zahrnout potápění pod ledem, v kavernách a dekompresní ponory s krátkým dekompresním časem.

Technické potápění (Technical diving, Extended Range Diving) zahrnuje všechny typy potápění zamýšlené pro rekreační účely překračující běžné limity sportovního rekreačního potápění. Technické potápění se provádí s použitím vzduchu nebo nitroxových směsí do obsahu 100% kyslíku při ponorech do doporučené hloubky více než 40 metrů ve volné – otevřené vodě. Dále v prostředí se stropem nad hlavou (Overhead Environment). Po náležitém vzdělání a získaných zkušenostech v rámci specializačních kurzů lze do technického potápění zahrnout potápění ve vracích, v zatopených jeskyních a dolech, dekompresní ponory s dlouhými dekompresními časy a potápění s SCR/CCR rebreathery – s polouzavřenými a uzavřenými okruhy, které však v dnešní době vytvářejí vlastní skupinu.

Technické potápění s rebreathery (Technical Rebreather Diving) zahrnuje veškeré potápění s přístroji, které jsou založeny na polouzavřeném nebo uzavřeném okruhu. Konkrétně se jedná o přístroje s uzavřeným eCCR či mCCR okruhem, přístroje s polouzavřeným pasivním či aktivním SCR okruhem a kyslíkové rebreathery. Součástí kurzů je i výcvik praktických znalostí konfigurace rebreatheru, technik používaných v potápění s uzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem.

Instruktorské kurzy jsou určeny všem zkušeným potápěčům, kteří po jeho úspěšném absolvování mohou samostatně vyučovat kurzy potápění. Instruktorské kurzy patří do profesionálního programu ASTD, který zahrnuje maximální podporu výuky, nejen ze strany trenérů instruktorů, ale především ze strany organizace ASTD. Instruktorský program je rozdělen do dvou základních celků. Prvním je sportovně rekreační program obsahující především základní instruktorský kámen, kterým je instruktor sportovního potápění. Druhým uceleným celkem je technický program. Struktura instruktorského technického programu je díky rozmanitosti technického potápění složitější, ovšem opět je stavěna na základním kameni, kterým je v tomto případě instruktor technického potápění.