CAD Cavern Diver

Cavern Diver – Potápěč v kavernách

 

  • Kurz je určen pro výuku potápění v kavernách, tj. v prostředí se stropem nad hlavou. Kavernami jsou myšleny jednoduché jeskynní prostory, kde je z každého místa vidět vstup.
  • Kurz může být vyučován s použitím vzduchu i Nitroxu vzhledem k předchozí potápěčské kvalifikaci.
 

II. Kvalifikace Instruktora

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Cavern Instructor (ASTD Instruktor potápění v kavernách) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

  • Kvalifikace ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Pokročilý potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (AOWD dle RSTC, potápěč CMAS P ** apod.).
  • Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
  • Minimálně 30 ponorů, z toho 15 ponorů do hloubek v rozmezí 20 až 30 metrů.