CCR Trimix Diver

I. Popis

 • Kurz je určen pro výcvik potápění se schválenými CCR přístroji s uzavřeným okruhem do hloubek daných specifikací přístroje a použitou dýchací směsí – Trimixem (MOD je 120 metrů). Jedná se o CCR rebreathery elektronicky řízené eCCR či manuálně řízené mCCR.
 • Kurz zahrnuje použití trimixových směsí v rozmezí od 10% až do maximálně 16% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,2 bar/ata = 120 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Pokračovací výcvik a zopakování praktických znalostí konfigurace CCR rebreatheru (přístroje s uzavřeným okruhem), technik používaných v potápění s uzavřenými okruhy a výcvik s další používanou doplňkovou výstrojí – záložního systému s otevřeným okruhem či záložním rebreatherem.
 • Požadavky a doporučení kurzu vyplývají z daného typu přístroje a specifických podmínek výrobce.
 • Kurz opravňuje potápěče k provádění ponorů pouze s přístrojem, se kterým byl kurz absolvován.
 

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD CCR Trimix Instructor (ASTD Instruktor potápění s CCR s Trimixem) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

 • Kvalifikace ASTD Trimix Diver – Potápěč s Trimixem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Kvalifikace ASTD CCR Normoxic Trimix Diver – Technický potápěč s CCR s normoxickým Trimixem nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 150 ponorů. Z toho 10 ponorů do hloubek pod 66 metrů s Trimixem na OC a minimálně 40 ponorů (50 hodin odpotápěných na CCR), z toho minimálně 10 ponorů s normoxickým Trimixem. 
 • Zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.