ND Nitrox Diver

Nitrox Diver – Potápěč s Nitroxem

 

 

I. Popis

  • Tento kurz je určen pro všechny zájemce o potápění s moderní dýchací směsí Nitrox (EANx) do hloubky odpovídající jejich nejvyšší kvalifikaci a to maximálně do hloubky 40 metrů.
  • Směs Nitrox slouží převážně pro ponory do malých hloubek. Její hlavní předností je možnost konzervatismu při ponorech a prodlužování časů na dně.
  • Kurz zahrnuje použití dýchacích směsí Nitrox v rozmezí od 21% až do maximálně 40% kyslíku.
  • Kurz žádným způsobem neovlivňuje kvalifikaci týkající se hloubek, času ponorů, dekompresí či potápění se stropem nad hlavou (Overhead Environment) apod. Zde zůstávají parametry předchozí dosažené kvalifikace.
 

II. Kvalifikace Instruktora

  • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Sport Diving Instructor (ASTD Instruktor sportovního potápění) nebo vyšší s platnou kvalifikací ASTD Nitrox Diver nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

  • Kvalifikace ASTD Open Water Diver (ASTD *) – Potápěč Začátečník nebo ekvivalentní kvalifikace (OWD dle RSTC, potápěč CMAS P * apod.).
  • Minimální věková hranice je 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce.
  • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.