TSMD Side / No Mount Technical Cave / Mine Diver

I. Popis

 • Kurz je určen pro výcvik potápění s konfigurací Side Mount (lahví po bocích potápěče) či No Mount (láhve tlačené před sebou) v jeskyních, zatopených dolech a na vracích s možnou penetrací do vraku do hloubek maximálně 40 metrů s použitím vzduchu či různých nitroxových směsí. Hlouběji pouze potápěči disponující adekvátní certifikací s použitím směsí s narkotickým potenciálem menším než vzduch (Trimix, Heliox) s END do 40m.
 • Kurz dále rozšiřuje znalosti s potápěním v uzavřených prostorách, může navazovat na kurz Cavern Diver, či být jako samostatný.
 • Kurz zahrnuje použití nitroxových směsí v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Výcvik praktických znalostí konfigurace výstroje a technik používaných v technickém potápění navazuje na kurz Technical Diver.
 

II. Kvalifikace Instruktora

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Side/No Mount Technical Cave/Mine Instructor (ASTD Instruktor potápění s konfigurací Side/No Mount) nebo vyšší.
 

III. Vstupní požadavky

 • Kvalifikace ASTD Technical Diver – Technický potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Kvalifikace ASTD Side Mount Diver či ekvivalent. Bez této kvalifikace je potřeba zvládnout na počátku kurzu celou problematiku kurzu ASTD Side Mount na otevřené vodě.
 • Zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. 6. Minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.
 • Minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.