TSMD Side / No Mount Technical Cave / Mine Diver

I. Description

 • Kurz je určen pro výcvik potápění s konfigurací Side Mount (lahví po bocích potápěče) či No Mount (láhve tlačené před sebou) v jeskyních, zatopených dolech a na vracích s možnou penetrací do vraku do hloubek maximálně 40 metrů s použitím vzduchu či různých nitroxových směsí. Hlouběji pouze potápěči disponující adekvátní certifikací s použitím směsí s narkotickým potenciálem menším než vzduch (Trimix, Heliox) s END do 40m.
 • Kurz dále rozšiřuje znalosti s potápěním v uzavřených prostorách, může navazovat na kurz Cavern Diver, či být jako samostatný.
 • The course includes the use of nitrox mixtures ranging from 21% to maximum 100% of oxygen to the maximum partial pressure of oxygen (PO2) 1.4 bar / ATA = 140 kPa for the gas mixture to stay on the bottom (Bottom gas). Furthermore in the range from 21% to maximum of 100% oxygen to maximum of 1.6 bar PO2 / ATA = 160 kPa for decompression gas mixture (Deco gas).
 • The program trains practical knowledge of equipment configuration and techniques used in technical diving follows up the course Technical Diver.
 

II. Instructor’s Qualification

 • Kurz může vést pouze instruktor s kvalifikací ASTD Side/No Mount Technical Cave/Mine Instructor (ASTD Instruktor potápění s konfigurací Side/No Mount) nebo vyšší.
 

III. Prerequisites

 • Must be a qualified ASTD Technical Diver - technical diver or equivalent qualification in the field of technical diving.
 • Kvalifikace ASTD Side Mount Diver či ekvivalent. Bez této kvalifikace je potřeba zvládnout na počátku kurzu celou problematiku kurzu ASTD Side Mount na otevřené vodě.
 • The experience that the instructor recognizes as sufficient for this program.
 • Must be a minimum of 18 years of age.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem. 6. Minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.
 • Must have a minimum of 100 dives of which 30 to the depths between 30-40 meters.