Instructors / Professionals

SDI Sport Diving Instructor

Instruktor sportovního potápění
Sport Diving Instructor

ENTER

TDI Technical Diving Instructor

Instruktor technického potápění
Technical Diving Instructor

ENTER

Možná návaznost jednotlivých kurzů