CCR Trimix Diver

I. Opis

 • Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń CCR o zamkniętym obwodzie do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów – Trimixem (MOD wynosi 120 metrów). To jest CCR rebreather sterowany elektronicznie eCCR oraz manualnie sterowany mCCR.
 • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin Trimix od 10% do maksymalnie 16% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,2 bar/ata = 120 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 • Kurs obejmuje zaawansowane szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera CCR (urządzenia o obiegu zamkniętym), technik nurkowania na obiegach zamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather.
 • Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta.
 • Kurs upoważnia do nurkowania na urządzeniu, dla którego się kurs ukończyło.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD CCR Trimix Instructor (ASTD Instruktor nurkowania CCR z Trimixem) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Trimix Diver – Nurek z Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Kwalifikacje ASTD CCR Normoxic Trimix Diver – Techniczny nurek CCR z normoksycznym Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimalnie 150 nurkowań z czego 10 nurkowań na głębokość 66 metrów z Trimixem na OC, minimalnie 40 nurkowań CCR (50 godzin nurkowych CCR) w tym co najmniej 10 nurkowań z normoksycznym trimixem. 
 • Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.