DM Divemaster

I. Opis

 • Kurs jest przeznaczony dla każdego doświadczonego nurka. Po jego ukończeniu można prowadzić grupę nurkową.
 • Kurs jest zgodny z normą EN 14153-3.
 • Kurs jest pierwszym profesjonalnym kursem w schemacie szkoleń. W związku z tym koncentruje się na zdolności do prowadzenia oraz pomocy nauki nurków. Wymaga doskonałej wiedzy oraz umiejętności nabranych na poprzednich kursach.
 • ASTD Divemaster może pomagać we wszystkich kursach sportowych ASTD i niektórych specjalistycznych. Jednak nie może prowadzić ćwiczeń szkoleniowych sam, a jedynie pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanego instruktora ASTD.
 • ASTD Divemaster może towarzyszyć nurkowi OWD po pomyślnym zakończeniu kursu OWD w nurkowaniu do głębokości 30 metrów.
 • ASTD Divemaster jest uprawniony do planowania, wdrażania i zarządzania akcji ratunkowej podczas nurkowania.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

 • Pomyślne zakończenie wstępnego badania obejmującego teorię i praktykę, które potwierdzi niezbędną wiedzę i umiejętności, które powinien profesjonalny uczestnik posiadać.
 • Kwalifikacje ASTD Experienced Diver (ASTD ***) – Doświadczony nurek albo równoważne dla RSTC lubi CMAS P ** itp.
 • Kwalifikacje ASTD Rescue Diver – Nurek ratownik albo równoważne dla RSTC.
 • Aktywny certyfikat SDP Scuba Diving Paramedic – Nurek medyk (nie starszy niż trzy lata) lub równoważne, w tym kwestię dostarczania tlenu, CPR i pierwszej pomocy.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimalnie 80 nurkowań.