NTxD Normoxic Trimix Diver

I. Opis

  • Kurs Normoxic Trimix Diver to pierwszy kurs przeznaczony do nurkowania technicznego przy użyciu mieszanin Trimix, które służą do oddychania na dużych głębokościach. Kurs ten zawiera podstawowe informacje i umiejętności w zakresie nurkowania technicznego do głębokości 66 metrów, przy użyciu odpowiednich mieszanin nitroxowych i tlenu do dekompresji.
  • Kurs obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności wykorzystania konfiguracji dwubutlowej z normoksyczną mieszaniną Trimix oraz technik stosowanych w nurkowaniu technicznym.
  • Szkolenie praktycznej wiedzy z zakresy konfiguracji oraz technik używanych w nurkowaniu technicznym bazuje na kursie Technical Diver.
  • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin trimixowych z zawartością tlenu od 16% do 21% oraz maksymalnego ciśnienia parcjalnego tlenu PPO2 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
  • Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjścia – sufit.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Normoxic Trimix Instructor (ASTD Instruktor nurkowania z normoksycznym Trimixem) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Technical Diver – Techniczny nurek albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
  • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.