AND Advanced Nitrox Diver

Advanced Nitrox Diver – Zaawansowany nurek z nitroksem

 

 

I. Opis

 • Kurs Advanced Nitrox Diver jest kolejnym kursem, który pozwala zyskanie głębszej wiedzy i pod nadzorem instruktora dodatkowego praktycznego doświadczenia.
 • Kurs rozwija umiejętności nurkowania przy użyciu butli dekompresyjnych z inną mieszaniną niż gazy przeznaczone do pobytu na dnie (Bottom Gas).
 • Kurs obejmuje stosowanie mieszanin nitroksowych od 21% do nie więcej niż 40% tlenu, do maksymalnej wartości ciśnienia cząstkowego tlenu (PO2) 1,5 bar / ATA = 150 kPa dla gazów do przebywania na dnie (Bottom Gas) oraz w zakresie od 21% do maksymalnie 50% tlenu do maksymalnie 1,6 bar PO2 / ATA = 160 kPa dla mieszaniny oddechowej użytej do dekompresji (Deco Gas).
 • Kurs kwalifikuje do nurkowania do maksymalnej głębokości 40 metrów.
 • Kurs uprawnia nurków do wykonywania nurkowań dekompresyjnych tylko w środowisku wolnym od wszelkich przeszkód ograniczających wyjścia – sufit.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Technical Nitrox Instructor (ASTD Instruktor technicznego nurkowania) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Expirienced Diver (ASTD ***) lub równoważne kwalifikacje (Padi Master Scuba Diver, CMAS P ***, NAUI Advanced Diver 40m, IANTD Deep Diver itp.).
 • Kwalifikacje ASTD Nitrox Diver – Nurek nitroxowy lub równoważne kwalifikacje (Nitrox Diver dle RSTC, CMAS Basic Nitrox Diver itp.).
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimum 40 nurkowań, z których 10 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.