IND Intro Dive

Wprowadzenie do nurkowania z nurkowania do testowania

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą spróbować nurkowania z podstawowym zestawem ABC (maska, fajka, płetwy) oraz aparatem do oddychania w obiegu otwartym.
  • Ten kurs nadaje kwalifikuje do odbycia oddzielnego nurkowania, jest zaprojektowany jako pierwsze zapoznanie się z podstawowym sprzętem do nurkowania ABC oraz aparatem nurkowym działającym w otwartym obwodzie pod nadzorem instruktora.

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

III. Wymagania wstępne

  • Minimalna granica wieku wynosi 12 lat, dla nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Umiejętność pływania dowolnym stylem oraz utrzymywanie się na powierzchni wody.