RTD Rebreather Technical Diver

(Nurek z tlenowym rebreatherem)
(Nurek z SCR rebreatherem ze specyfikacją urządzenia)
(Nurek z CCR rebreatherem ze specyfikacją urządzenia)

 

 

I. Opis

 • Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń o zamkniętym i półzamkniętym obwodzie do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów.
 • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin nitroxowych od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas) oraz MOD 6 metrów dla tlenowych rebreatherów.
 • Kurs obejmuje szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera (urządzenia o obiegu zamkniętym), technik nurkowania na obwodach zamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather.
 • Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta.
 • Nurkowanie z rebreatherem z mieszaninami Trimix/Heliox jest omówione w następnym kursie, do którego wymagane są kwalifikacje Normoxic/Trimix Diver na otwartym obwodzie oraz Rebreather Technical Diver.
 • Kurs upoważnia do nurkowania na urządzeniu, dla którego się kurs ukończyło.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Rebreather Technical Diving Instructor (ASTD Instruktor technicznego nurkowania z rebreatherem) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Technical Nitrox Diver – Nurek techniczny albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.