RD Rescue Diver

I. Opis

  • Ten kurs ma na celu nauczenie ratowania tonących pływaków, freediver’ów, nurków, autoasekuracji oraz organizowania działań ratowniczych, w tym dalsze zabezpieczenie poszkodowanego na powierzchni.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.
  • Instruktor kursu musi mieć ważny certyfikat Scuba Diving Paramedic (przyznawany na maksymalnie 3 lata).

 

III. Wymagania wstępne

  • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
  • Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P ** itp.).
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Aktywny certyfikat SDP Scuba Diving Paramedic – Nurek medyk (nie starszy niż trzy lata) lub równoważne, w tym kwestię dostarczania tlenu, CPR i pierwszej pomocy. Kurs SDP Scuba Diving Paramedic – Nurek medyk może odbywać się równolegle.
  • Minimalnie 30 nurkowań.