AOWD Advanced Open Water Diver

I. Opis

  • Kurs AOWD ASTD jest następnym kursem, który pozwala nurkom ASTD OWD zyskanie głębszej wiedzy i pod nadzorem dodatkowego, praktycznego doświadczenia w wodach otwartych.
  • Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 30 metrów na otwartej wodzie, a po pomyślnym jego zakończeniu dalsze zdobywanie praktycznego doświadczenia przy nurkowaniach z nadzorem instruktora do maksymalnej głębokości 40 metrów.
  • Kurs uprawnia do nurkowania bezdekompresyjnego w środowisku bez przeszkód ograniczających wyjście z wody – strop.

 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić tylko instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi.

 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Open Water Diver (ASTD *) – Nurek Początkujący albo równoważne (OWD dla RSTC, nurek CMAS P * itp.).
  • Minimalna granica wiekowa to 15 lat. Dla niepełnoletnich osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Minimalnie 15 nurkowań z czego 10 nurkowań do głębokości między 10 a 20 metrów.