ID Ice Diver

Ice Diver – Nurek pod lodem

 

I. Opis

  • Kurs jest przeznaczony do nauczania nurkowania pod lodem tzn. w środowisku ze stropem nad głową, oraz w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
  • Kurs może być przeprowadzany z wykorzystaniem powietrza lub nitroxu w zależności od posiadanych kwalifikacji kursanta.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

  • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Sport Diving Instructor (ASTD instruktor sportowego nurkowania) albo wyższymi oraz kwalifikacjami Ice Diver ASTD lub wyższymi.
  • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD Technical Cave/Mine Instructor (ASTD Instruktor nurkowania jaskiniowego) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

  • Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) – Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P ** itp.).
  • Minimalna granica wiekowa to 15 lat. Dla niepełnoletnich osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
  • Minimalnie 30 nurkowań z czego 15 na głębokość pomiędzy 20 a 30 metrów.