SCR Trimix Diver

I. Opis

 • Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń SCR o półzamkniętym obwodzie do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów – Trimixem (MOD wynosi 120 metrów).
 • Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin Trimix od 10% do maksymalnie 16% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,2 bar/ata = 120 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 • Kurs obejmuje zaawansowane szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera SCR (urządzenia o obwodznie połzamkniętym), technik nurkowania na obwodach półzamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather.
 • Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta.
 • Kurs upoważnia do nurkowania na urządzeniu, dla którego się kurs ukończyło.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD SCR Trimix Instructor (ASTD Instruktor nurkowania SCR z Trimixem) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Trimix Diver – Nurek z Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Kwalifikacje ASTD SCR Normoxic Trimix Diver – Techniczny nurek SCR z normoksycznym Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimálně 150 ponorů. Z toho 10 ponorů do hloubek pod 66 metrů s Trimixem na OC a minimálně 40 ponorů (50 hodin odpotápěných na SCR), z toho minimálně 10 ponorů s normoxickým Trimixem.
 • Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.