Standardy szkoleń

Obowiązkowe wytyczne szkoleniowe - normy ASTD ważne od 7.1. 2019.