SCR Normoxic Trimix Diver

I. Opis

 • Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń SCR o półzamkniętym obwodzie do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów – normoksyczny trimix.
 • Kurs obejmuje wykorzystanie normoksycznych mieszanin Trimix od 16% do 21% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 • Kurs obejmuje zaawansowane szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera SCR (urządzenia o obwodznie połzamkniętym), technik nurkowania na obwodach półzamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather.
 • Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta.
 • Kurs upoważnia do nurkowania na urządzeniu, dla którego się kurs ukończyło.
 

II. Kwalifikacje Instruktora

 • Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami ASTD SCR Normoxic Trimix Instructor (ASTD Instruktor nurkowania SCR z normoksycznym Trimixem) albo wyższymi.
 

III. Wymagania wstępne

 • Kwalifikacje ASTD Normoxic Trimix Diver – Nurek z normoksycznym Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Kwalifikacje ASTD Rebreather Technical Diver – Techniczny nurek z rebreatherem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 • Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
 • Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 • Minimalnie 150 nurkowań z czego 20 nurkowań na głębokość 40 metrów z normoksycznym Trimixem na OC oraz minimalnie 20 nurkowań na SCR (25 godzin nurkowych). 
 • Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.