ASTD

 • Organizacje szkoleniowe i szkolenia w ASTD działają najaktywniej w dziedzinie nurkowania sportowego i technicznego oraz szkoleniu pracowników służb zdrowia.
 • Trening nurkowy obejmuje całe zagadnienie nurkowania sportowego I rekreacyjnego w tym nurkowanie z Nitroxem oraz cały zakres specjalizacji.
 • Druga część szkolenia obejmuje nurkowanie techniczne, w tym nurkowanie ze specjalnymi mieszaninami Trimix i Heliox, oraz z użyciem obiegów zamkniętych i pół zamkniętych.
 • W zakresie szkolenia personelu medycznego istnieje specjalność szkolenia medycznego, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Cały program opiera się na realizacji aktualnej wiedzy, tak aby zbudować szkolenia na najwyższym poziomie i jest poparte wieloletnim doświadczeniem kształcenia w tej dziedzinie.
 

Struktura organizacji

 • Najwyższy organ w strukturze organizacyjnej Komisji szkolenia – Kurs Dyrektorzy.
 • Komisja szkolenia tworzy standardy, wytyczne szkolenia i aktualizacje zgodnie z najnowszymi ustaleniami ze świata.
 • omisja szkoleniowa regularnie ćwiczy i prowadzi szkolenia dla ich kolegów – instruktorów trenerów i instruktorów, którzy także przeprowadzają szkolenia zgodnie z systemem szkolenia ASTD.
 • Komisja nadaje wszystkie statusy aktywnego instruktora na okres jednego roku.
 

Schemat kursów ASTD

Kursy ASTD są podzielone na 5 podstawowych części. Są to:

 • Sportowo rekreacyjne kursy.
 • Techniczne kursy.
 • Techniczne kursy z rebreatherami.
 • Instruktorskie kursy.
 • Kursy medyczne.

W ramach tych kursów są jeszcze tzw. kursy specjalistyczne. Kursy te uzupełniają podstawowe kursy o szkolenia dla konkretnych warunków. Wymagania wstępne na kursy specjalizacyjne nie tworzą logicznego ciągu tak jak to jest w przypadku szkoleń tradycyjnych. Nie wszystkie kursy specjalistyczne są opisane w następujących wytycznych szkoleniowych. Oczywiście specjalizacje muszą być zatwierdzone przez komisję szkolenia – Training Directors oraz opisane w wykazie kursów na stronie internetowej ASTD.

Sportowe rekreacyjne nurkowanie (nurkowanie SCUBA, rekreacyjne nurkowanie) obejmuje wszystkie rodzaje nurkowania przeznaczone do celów rekreacyjnych. Sportowe nurkowania rekreacyjne przeprowadza się przy użyciu powietrza I nitroxowych mieszanin do 50% zawartości tlenu do zalecanej głębokości nie większej niż 40 metrów na wodach otwartych. Po właściwym wykształceniu i doświadczeniu zdobytym w ramach kursów specjalizacyjnych można poszerzyć zakres nurkowania sportowego o nurkowanie np.: pod lodem, w kawernach oraz nurkowanie dekompresyjne z limitowanym czasem dekompresji.

Nurkowanie techniczne (Technical diving, Extended Range Diving) obejmuje wszystkie rodzaje nurkowania przeznaczone do celów rekreacyjnych poza granicami sportowego nurkowania rekreacyjnego z podstawowej części kursów. Nurkowania techniczne prowadzi się przy użyciu powietrza lub mieszanin nitroxowych do 99% zawartości tlenu i czystego tlenu do nurkowania na głębokość większą niż 40 metrów na wodach otwartych. Ponadto obejmuje nurkowanie w środowisku z sufitem nad głową (Overhead Environment). Po właściwym wykształceniu i doświadczeniu zdobytym na kursach specjalizacyjnych można wykonywać nurkowania w zalanych wrakach, jaskiniach, kopalniach, nurkowania dekompresyjne z długim czasem dekompresji, nurkowanie z rebreatherem SCR / CCR – na obiegu zamkniętym oraz pół zamkniętym jednakże teraz ta dziedzina została wyodrębniona do osobnej grupy.

Techniczne nurkowanie z rebreatherem (Technical Rebreather Diving) obemuje cały sprzęt, który jest oparty na nurkowaniu z zamkniętym oraz pół zamkniętym obiegu. Konkretnie są to obiegi zamnięte eCCR lub mCCR, pasywne i aktywne półzamknięte SCR oraz rebreathery tlenowe. Kurs również obejmuje szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera, technik nurkowania na obiegach zamkniętych oraz szkolenie z wykorzystywania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather. Instruktorskie kursy są przeznaczone dla wszystkich doświadczonych nurków, którzy po ukończeniu go mogą samodzielnie przeprowadzać kursy nurkowania. Kursy instruktorskie należą do profesjonalnego programu ASTD, który zawiera wsparcie nie tylko od instruktorów trenerów ale także przez organizację ASTD. Instruktorski program jest podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje sportowy i rekreacyjny program składający się głównie z podstaw nurkowania. Drugi obejmuje całe szkolenie techniczne. Struktura instruktorskiego programu technicznego wynika z różnorodności nurkowania technicznego ale jest zbudowany na podstawach tej dziedziny czyli nurkowaniu technicznym.